Sila viery

Text uverejňujeme v českom jazyku.


Mezi nejmocnějšími a nejvlivnějšími starobylými městy v Mezopotámii stálo jedno, které bylo nejodolnější a nejvíce chráněné. Během těch nejtěžších bojů stál jeden muž na stráži u bran města a poslouchal rachocení a rvačku války, která zuřila venku. Jeho úkolem bylo střežit brány pro případ, že by někdo útokem probořil ty proslulé odolné hradby, ačkoli on a celá armáda byli přesvědčeni, že se to nikdy nestane. Dal si tedy za úkol zajistit, aby lidé žili mezi hradbami města v pohodlí a jistotě.

Válka dále zuřila, zdi se s rachotem otřásaly a muži stékal z čela pot. Plynuly dny a noci války, která jako by nikdy neměla utichnout. Ačkoli by to nebyl nikdy připustil, byly chvíle, kdy si nebyl jistý, že by zdi mohly vydržet. Nadále však hrdě a vzpřímeně stál, aby ukázal, že se není čeho bát.

Válka trvala několik týdnů, ale strmé nebetyčné hradby nikdy nepovolily. Město opět chránila odolnost, síla a víra. Zdi vybudované na hlubokých základech stály pevně a odolávaly dalším a dalším útokům. Stejně jako v případě hradeb postavených kolem starověkého města i Vy věnujete
čas, úsilí a péči odborné přípravě, plánování a rozvoji svého podnikání.
Vášeň a tvrdá práce spočívají v každém stavebním kameni.

Stejně jako stráž při hradbách i Vy musíte mít neochvějnou víru v sílu svého podnikání, že obstojí nejen ve zkoušce času, ale zdolá i výzvy, které přijdou. Když nastanou těžké časy, jak to už bývá, musíte stát pevně a věřit v sílu toho, co jste vybudovali.

Znovu a znovu budete čelit výzvám, které mohou zpochybnit vaši houževnatost. Forever čelí výzvám i po čtyřech desetiletích v podnikání. Ale rozdíl mezi naší společností a společností, která nemá 40 let historie, je v tom, že naše společnost je opevněna vírou a přesvědčením. Tato
víra nás všechny posiluje. Se 40 lety v podnikání máme osvědčenou historii
pomáhání milionům lidí na celém světě, aby vypadaly a cítily se lepší díky našim úžasným produktům a velkorysým obchodním příležitostem. Máme zanícené vedoucí pracovníky, zaměstnance a širokou rodinu Forever po celém světě, abychom vás podpořili a posílili vaše odhodlání. 

Všichni držíme stráž u té brány. Stojíme vzpřímeně a hrdě, když lidé zpochybňují naše podnikání nebo se ptají, proč děláme to, co děláme. Máme důvěru v sílu výrobků, ve schopnost příležitosti a v životy, které se mohou změnit.

„Věřte v sebe a v to, co děláte, a i Vaše podnikání obstojí ve zkoušce času.“


Až budete čelit těžkým dobám uvědomte si, že jste tvrdě nedřeli pro to, abyste teď připustili porážku ještě dřív, než k ní vůbec dojde. Skutečná víra má sílu. Věřte v sebe a v to, co děláte, a i Vaše podnikání ve zkoušce času obstojí.

Navždy Váš,

Rex Maughan