Еволюционният процес

Чували ли сте да казват, че мъдростта е правопропорционална на времето? Може би сте срещали някого, който е „мъдър за годините си“, или пък човек с познания, които и вие бихте искали да придобиете, ако разполагахте с достатъчно време. Лесно е да свързваш времето със знанията – зависимостта е очевидна. Повече време за учене трябва да се равнява на повече научено. Но според мен дори и при най-мъдрите всъщност решаващо е познанието, което прилагат на практика. Точно затова толкова често се казва, че действията са по- красноречиви от думите.


Честването на 40 години в бизнеса може за мнозина да означава, че сме помъдрели и добре познаваме бранша си, отглеждането и производството на алое, разработването на силен и изпитан във времето маркетингов план. Разбира се, година след година сме придобивали все повече познания за всички тези неща, но да легнем на лаврите и опита си би било загуба на цялото това ценно време.


Сред нещата, от които изпитвам най- голяма „Форевър-гордост“, е че като компания никога не сме разчитали единствено на миналите си успехи. Отново влагаме в работата си всяко придобито късче мъдрост. Всеки научен урок ни прави по-силни. Всеки успех, за който сме благодарни, подсказва следващите ни стъпки.


Мислим в перспектива за производствените си мощности. Не само се учим от опита си, но и знаем, че трупането на познания във всяка една от тези области можа да ни направи само по-издръжливи занапред. Ръководният ни екип непрекъснато усъвършенства маркетинговия план, за да поддържаме компенсационната си структура съвременна и да добавяме преимущества, които да са от възможно най-голяма полза за нашите собственици на Форевър бизнес.


Промяната и движението напред могат да се случат, само когато отделяш време да погледнеш назад и добре да помислиш какво си научил – добро или лошо. Това важи не само за Форевър, но и за всеки един от вас. Помните ли първия си чек от програма Chairman’s Bonus? Помните ли как се почувствахте, когато за първи път се квалифицирахте за Глобално рали или станахте Мениджър ОРЕЛ? Опитайте се да се сетите колко много усилия положихте за мечтаната мениджърска значка и за гордия миг, когато я получихте на сцената.


Тези моменти са се редували с другите, когато сте се претърпявали неуспехи, съмнявали сте се в себе си, трудностите са ви оформяли. Те са ви дали уроци, които иначе не бихте научили, помогнали са ви да помъдреете. Две са посоките, в които можете да поемете с придобитата мъдрост – към самонадеяността или към еволюцията.


Открили сме, че не можем просто да лежим върху лаврите на изминалите 40 години. Това би ни повело по опасна пътека към стагнация в бизнеса и би подложило на риск способността ни да помагаме на хората по целия свят да изглеждат и да се чувстват по-добре. Няма съмнение, че в миналото ни е имало фантастични моменти, голям напредък и успехи, но няма да спрем дотук. Вместо това ще използваме наученото като вдъхновение за следващите 40 години във Форевър. Насърчавам и всеки един от вас да направи същото!


Завинаги ваш,
Рекс Моън