Proces evoluce

Už vám někdo řekl, že moudrost se měří časem? Nebo jste již možná potkali někoho, kdo "byl na svůj věk velmi rozumný", nebo někoho s vědomostmi, které byste si sami rádi osvojili, jen kdybyste na to měli čas.


Hledat spojitost mezi časem a poznáním není nic složité, zjevně spolu souvisejí. Více času na učení by mělo znamenat více naučeného. Jenže já věřím, že dokonce i ti nejmoudřejší jsou dobří jen do té míry, jak dokáží své poznání přetavit do skutečnosti. V hovorové řeči nacházíme frázi "činy znamenají více než slova", která se právě z tohoto důvodu tak často používá.


Oslava čtyřiceti let v tomto byznysu pro mnohé značí, že jsme se již v oblasti výroby a sběru Aloe Vera hodně naučili a zmoudřeli, dokonce, že jsme si vytvořili silný, časem ověřený marketingový plán. Jistěže, ve všech těchto věcech jsme byli rok po roce zběhlejší, ale zakládat si na získaných znalostech a usnout na vavřínech by znamenalo ztratit všechny tyto vzácné roky.


Každý kousek poznání, který získáme, zúročíme v práci. Každou lekci, kterou dostaneme, využijeme tak, aby nás posílila. Jsme vděční za každý úspěch, který předznamenává další směřování. Jedna z věcí, na které jsem a vždy budu nejvíce hrdý je, že jako společnost jsme nikdy nestavěli pouze na úspěších minulosti. Každý kousek poznání, který získáme, zúročíme v práci. Každou lekci, kterou dostaneme, využijeme tak, aby nás posílila. Jsme vděční za každý úspěch, který předznačuje další směřování.


Naše zpracovatelské a výrobní zařízení usilují udržet si pokrokové smýšlení. Neučí se jen ze zkušeností získaných v minulosti, ale vědí, že nabývání znalostí v našem odvětví nás na cestě vpřed pouze posílí. Výkonné a rozvojové týmy pokračují ve vývoji marketingových plánů, aby naše kompenzační struktury zůstaly moderní a aby přidané benefity přinášely FBO co největší užitek.


Změny a posun vpřed se mohou udát pouze tehdy, pokud si najdete čas, ohlédnete se zpět a opravdu uvažovat o tom, co jste se naučili. Ať už je to dobré nebo špatné. Toto neplatí pouze pro Forever, ale i pro každého jednoho z vás. Pamatujete se na svůj první Chairman 's Bonus šek? Pamatujete se na ten pocit, když jsme to dotáhli až na Global Rally nebo Eagle Manager 's Retreat? Vzpomeňte si, jak tvrdě jste pracovali, abyste dosáhli ten manažerský milník. Vzpomeňte si na pocit hrdosti v momentě, kdy vás za to ocenili. Za těmito momenty stojí chvíle, kdy jste selhali, pochybovali o sobě, kdy vás formovaly těžké chvíle. To jsou ty momenty, díky kterým jste zmoudřeli a naučili se o sobě věci, které byste se jinak nikdy nebyli dozvěděli. Existují dvě cesty, na které se se svým poznáním můžete vydat: jedna z nich je cesta spokojenosti se sebou samým, druhá je cesta evoluce.


Zjistili jsme, že nemůžeme usnout na vavřínech jen proto, že v této oblasti podnikáme již 40 let. Mohla by to být pro nás nebezpečná cesta stagnace. Riskovali bychom, že ztratíme schopnost pomáhat lidem na celém světě vypadat lépe a cítit se lépe. Jistěže, v minulosti jsme zažili skvělé období, vzestupy a úspěchy, ale nezastavíme se tam. Místo toho využijeme, co jsme se naučili a inspirujeme se na dalších 40 let značky Forever.


Tímto vás chci povzbudit, abyste všichni učinili totéž!


Navždy váš,


Rex Maughan