Proces evolúcie

Už vám niekto povedal, že múdrosť sa meria časom? Alebo ste už možno stretli niekoho, kto „bol na svoj vek veľmi rozumný“, alebo niekoho s vedomosťami, ktoré by ste si sami radi osvojili, len keby ste na to mali čas.


Hľadať spojitosť medzi časom a poznaním nie je nič zložité, zjavne spolu súvisia. Viac času na učenie by malo znamenať viac naučeného. Lenže ja verím, že dokonca aj tí najmúdrejší sú dobrí len do tej miery, ako dokážu svoje poznanie pretaviť do skutočnosti. V hovorovej reči nachádzame frázu „činy znamenajú viac než slová“, ktorá sa práve z tohto dôvodu tak často používa.


Oslava štyridsiatich rokov v tomto biznise možno pre mnohých značí, že sme sa už v oblasti výroby a zberu Aloe Vera veľa naučili a zmúdreli, dokonca, že sme si vytvorili silný, časom overený marketingový plán. Isteže, vo všetkých týchto veciach sme boli rok po roku zbehlejší, ale zakladať si na získaných vedomostiach a zaspať na vavrínoch by znamenalo stratiť všetky tieto vzácne roky.


Každý kúsok poznania, ktoré získame, zúročíme v práci. Každú lekciu, ktorú dostaneme, využijeme tak, aby nás posilnila. Sme vďační za každý úspech, ktorý predznačuje ďalšie smerovanie. Jedna z vecí, na ktoré som a vždy budem najviac hrdý je, že ako spoločnosť sme nikdy nestavali iba na úspechoch minulosti. Každý kúsok poznania, ktoré získame, zúročíme v práci. Každú lekciu, ktorú dostaneme, využijeme tak, aby nás posilnila. Sme vďační za každý úspech, ktorý predznačuje ďalšie smerovanie.


Naše spracovateľské a výrobné zariadenia sa usilujú udržať si pokrokové zmýšľanie. Neučia sa len zo skúseností získaných v minulosti, ale vedia, že nadobúdanie vedomostí v našom odvetví nás na ceste vpred iba posilní. Výkonné a rozvojové tímy pokračujú vo vývoji marketingových plánov, aby naše kompenzačné štruktúry zostali moderné a aby pridané benefity prinášali Forever Business Owners čo najväčší úžitok.


Zmeny a posun vpred sa môžu udiať iba vtedy, ak si nájdete čas, obzriete sa späť a naozaj pouvažujete o tom, čo ste sa naučili. Či už je to dobré alebo zlé. Toto neplatí iba pre Forever, ale aj pre každého jedného z vás. Pamätáte sa na svoj prvý Chairman‘s Bonus šek? Pamätáte sa na ten pocit, keď sme to dotiahli až na Global Rally alebo Eagle Manager‘s Retreat? Spomeňte si, ako tvrdo ste pracovali, aby ste dosiahli ten manažérsky míľnik. Spomeňte si na pocit hrdosti v momente, keď vás za to ocenili. Za týmito momentmi stoja chvíle, kedy ste zlyhali, pochybovali o sebe, kedy vás formovali ťažké chvíle. To sú tie momenty, vďaka ktorým ste zmúdreli a naučili sa o sebe veci, ktoré by ste sa inak nikdy neboli dozvedeli. Existujú dve cesty, na ktoré sa so svojím poznaním môžete vydať: jedna z nich je cesta spokojnosti so sebou samým, druhá je cesta evolúcie.


 Zistili sme, že nemôžeme zaspať na vavrínoch len preto, že v tejto oblasti podnikáme už 40 rokov. Mohla by to byť pre nás nebezpečná cesta stagnácie. Riskovali by sme, že stratíme schopnosť pomáhať ľudom na celom svete vyzerať lepšie a cítiť sa lepšie. Isteže, v minulosti sme zažili skvelé obdobia, vzostupy a úspechy, ale nezastavíme sa tam. Namiesto toho využijeme, čo sme sa naučili a inšpirujeme sa na ďalších 40 rokov značky Forever.


Týmto vás chcem povzbudiť, aby ste všetci urobili to isté!


Navždy váš,