VĚCI, KTERÉ MILUJEME VE FOREVER

14. února, o svátku sv. Valentýna, myslíme i na důvody, proč milujeme Forever! Samozřejmě že je tu všechny nelze vyjmenovat. A tak uveďme alespoň některé, o nichž ve Forever nemůžeme přestat mluvit!

Další velký důvod proč být 5K
Novinkou v roce 2016 je kvalifikace na Global Rally na úrovni 5K! Každý nový 5K FBO bude také pozván k účasti na Eagle Manager Retreat v následujícím roce. Milujeme Eagle Manager Retreat a ty, kteří dosáhli ve Forever podnikání 5K, chceme ujistit v tom, že jejich podnikání může s touto příležitostí výrazně vzrůst.

Víme, že budete milovat cestování po celém světě, zažívat úžasná školení a vytvářet sítě s ostatními lídry v našem podnikání, takže se nezastavíte, dokud sami nesplníte nároky k docílení pozice Eagle manažera! Chcete-li se dozvědět více o Forever pobídkách včetně Global Rally a Eagle Manager, navštivte naše stránky Trénink.

Vydejte se na cestu
Kolik toho víte o Forever? S pomocí interaktivních stránek “Cesta“ se můžete dozvědět o tom, jak se naše aloe pěstuje a kultivuje. Stane se vaším oblíbeným produktem, který vám pomůže nastartovat největší obchodní příležitost na světě! Vydejte se na prohlídku našich výrobních zařízení, poznejte lidi ve Forever, kteří to vše umožnují, a nakonec se dozvíte, že vám Forever přináší jedny z nejlepších věcí na světě. Od rostliny po produkt přímo k vám. Vydejte se na cestu!

Přizpůsobte ForeverLiving.com s vaší FBO ID
Přesně tak! Nyní můžete přidat své FBO ID na začátek URL foreverliving.com tak, abyste měli jistotu, že vaši zákazníci mohou nakupovat a připojit se pod vaše ID, aniž by si museli pamatovat vaše číslo. Stačí přidat FBO na začátek adresy URL následované .fbo.foreverliving.com a odeslat ji svým zákazníkům jako jednoduchý způsob jak se zaregistrovat a nakupovat pod vámi. Příklad ## FBOID ##. fbo.foreverliving.com.

Darujte s Forever Giving
Forever Giving je jedním ze způsobů, kterým s radostí podporujeme rodiny a děti po celém světě. Forever Giving pomáhá podporovat lidi postižené přírodními katastrofami, lidi žijící v drsných životních podmínkách, s nedostatečným přístupem k potravinám či čisté vodě a ještě mnohem víc! Jsme rádi, že máme příležitost pomáhat druhým, povzbuzujeme vás k účasti na některém z našich Forever Global Rally, darování části svého bonusového šeku získaného na Rally či koupí našich plyšáků. Pro více informací navštivte Forever-Giving.org.

Související produkty