HİSSLƏRİN GÜCÜNÜ SÜBUT EDİN

Bir çox insan yüz illərdir efir yağlarının hər yerdə olduğundan məlumatsızdırlar. Faktiki olaraq, onlar dünyada ən qədim və ən güclü maddə kimi tanınır!

Romadan Çinə qədər qədim mədəniyyətlər efir yağlarını ətirlərdə və qədim dərmanlarda istifadə ediblər. Onlar hətta dini və ritual məqsədlərdə istifadə edilib. Yağ qarışığından ibarət olan heroqlifləri Misir məbədlərinin divarlarında və bəzi yaxşı qorunmuş yağlara Firon Tutun məzarındakı alebastr bankalarda rast gələ bilərsiniz. Zaman keçdikcə efir yağlarının qədim ənənəvi üsulla istifadəsi unudulmuşdur. 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayaraq insanlar onları yenidən kəşf etməyə başladılar. Bu gün müasir alimlər efir yağlarının bəxş etdiyi saysız faydalarını aşkarlamağa başlayırlar. Efir yağları çiçəklər, yarpaqlar və bitkilərin kökləri, kollar və ağaclardan distillə edilmiş qatılaşdırılmış, ətirli mayedir. Hər bir unikal yağ öz aktiv inqredientlərinin və tərkib hissələrinin qarışığından ibarətdir. Efir yağı qarışığının hər bir müxtəlif növünün terapevtik xüsusiyyəti vardır. Müasir tədqiqatlar efir yağlarının həqiqətən necə təsir etdiyini araşdırır. Bəzi tədqiqatlar iybilmə qabiliyyətinin həyatımızda necə rol oynadığını tədqiq edir. Burun boşluğunun arxasında yerləşən iybilmə reseptorları beyində yerləşən limbik sistemlə birbaşa birləşir. Reseptorlar serotonin və depamin kimi neyrotransmitterlərin səviyyəsini yoxlamaq üçün beyinə siqnal göndərir. Beyinin bu hissələri ilə birbaşa əlaqə yaratmaqla, efir yağları fiziki, emosional və zehni sağlamlığa təsir edə bilər. Məsələn, alimlər inanırlar ki, lavanda relaksasiyanı gücləndirmək üçün beyin hüceyrələrində fəaliyyəti stimullaşdırır. Hər bir unikal yağ faydalı effektlər əldə etmək məqsədilə bədən və beyinlə əlaqə yaratmaq üçün öz aktiv inqrediyentlərinin səciyyəvi qarışığını qoruyub saxlayır. Bəzi faktorlara daxildir: yağın əldə edildiyi bitkinin hissə(lər)i, torpaq şəraiti, coğrafi sahə, iqlim, yüksəklik, əkin mövsümü, gübrələmə və təmizləmə prosesləri. Forever Living Products aparıcı alimlər komandası, fermerlər, aromaterapistlər və nəbatatçılarla birlikdə çalışır və bütün dünyanı gəzməklə təbiətin ən saf bitki cövhərlərini aşkar edir. Forever Efir Yağları ən yüksək keyfiyyətlə seçilir, əkilir və istehsal olunur. Forever Efir Yağlarının əldə olunduğu bitkiləri aşkar etmək üçün seçilən məkanların mineral tərkibi, iqlimi və davamlılığı nəzərə alınır. Əkindən sonra efir yağları əvvəlcə buxar distilləsindən və soyuq sıxma aparatından keçirilməklə ehtiyatla seçilmiş məhsullardan alınır. Bitkinin seçilmiş hissəsi və istifadə olunan ayırma aparatları efir yağının hər bir növü üçün unikaldır. Hər bir məhsulun keyfiyyətini təmin etmək üçün efir yağının hər bir bağlaması hərtərəfli nəzarətdən keçirilir. Becərmə, yetişdirmə və mühüm yağların istehsalında illərin təcrübəsini qazanan komandalar yağların keyfiyyətini təsdiq etmək üçün orqanoleptik yoxlama və digər fiziki səciyyəvi testlərdən istifadə edərək hər bir bitkini yığım zamanı və distillə prosesində tədqiq edirlər. Əlavə olaraq, mərkəzləşdirilmiş spektrometr ilə birləşdirilmiş qaz xromatoqrafiyasından istifadə edərək əldə olunan laboratoriya təhlili yağda aktiv komponentlərin mövcud olduğunu qiymətləndirmək və təsdiq etmək üçün həyata keçirirlir. Müəyyən etdiyimiz proseslər mühüm yağların hər bir bağlamasının Forever tərəfindən tələb olunan keyfiyyətə əsaslandığına təminat verir. Forever Living Products sizə təbiətin gücünü bəxş edir. Forever Mühüm Yağların təbii gücündən ilham alın və dünyada mövcud olan ən qədim və güclü maddəsindən faydalanın. Forever itirilən təcrübəyə yeni həyat bəxş edir. ... Forever Mühüm Yağların faydalarından özünüz üçün yararlanın və bu gün sifarişinizi edin!