Rozprestrite krídla

Dôvod, prečo sme ako symbol tohto výkonného nástroja stimulujúceho rozvoj podnikania vybrali orla, nespočíva len v tom, že orol je zobrazený v logu značky Forever. Nie je to preto, že korešponduje s našou značkou alebo že sa nám jednoducho páči. Je to preto, že orla vidíme v každom z vás.


Na podujatí Global Rally, ktoré sa konalo v americkom Dallase, nám Kim Madsen porozprával príbeh o sliepke a orlovi, z ktorého sa všetci môžeme poučiť. To mi pripomenulo príbeh malého chlapca, ktorý sa jedného dňa vybral do hôr, kde stúpal cez borovicové lesy a údolia vyššie a vyššie, až
sa dostal na skalný výbežok, z ktorého mal výhľad na svoju farmu a jej šíre okolie. Potom si všimol hniezdo s dvoma vajíčkami. Osmelil sa, načiahol sa a z hniezda vzal jedno vajíčko. Strčil si ho do vrecka, zostúpil z hory a vrátil sa domov zvedavý, čo sa z vajíčka vykľuje.


O niekoľko mesiacov neskôr prechádzal okolo farmy autom muž, ktorý si všimol veľkého orla sediaceho na plote pri stodole. Tento tvor ho tak udivil, že zastavil, aby sa mu lepšie prizrel. Podišiel k nemu chlapec, ktorý si nebol istý, čo muža tak zaujalo. „Ako si prišiel k tomu orlovi?“ opýtal sa ho muž. Chlapec odvetil: „To nie je orol. Je to sliepka.“

Muž sa zasmial, posadil si orla na ruku a riekol: „Rozprestri krídla a leť. Ty si orol.“ Orol zoskočil na zem a zobákom začal ďobať do piesku. Muž však chcel stoj čo stoj ukázať chlapcovi, akého úžasného tvora našiel,
preto sa s orlom na pleci vyšplhal po rebríku na strechu stodoly a ešte raz mu povedal: „Rozprestri krídla a leť. Ty si orol!“ Orol zamával krídlami, zniesol sa na zem a znovu začal ďobať zobákom do piesku.

Muž napokon požiadal chlapca, aby s ním šiel do hôr. Vyšplhali sa opäť na skalný výbežok, práve vo chvíli, keď vychádzalo slnko. Muž znova zdvihol orla a povedal: „Rozprestri krídla a leť. Ty si orol.“ Orol rozprestrel svoje mohutné krídla, zadíval sa na hory ležiace pod sebou, posledný raz spočinul majestátnym pohľadom na chlapcovi a vznešene sa vzniesol vysoko ponad údolie a vrcholce borovíc, hrdo plachtiac vo vzduchu.

Niekedy nevieme alebo nevidíme, čoho všetkého sme schopní. Príbeh o orlovi a sliepke nám pripomína, že sme tým, čomu veríme. Ak budeme veriť, že dokážeme rozprestrieť krídla a vzlietnuť vysoko, nič nás nemôže zastaviť. Ak sa nebudeme báť klásť si ambiciózne ciele a odmietneme sa zmieriť s obmedzeniami, ktoré si sami vytvárame, alebo s hranicami, ktoré ostatní okolo nás stavajú, dokážeme dosiahnuť veci, o ktorých sa nám ani nesnívalo.

Iba pred mesiacom sa v rámci programu Eagle Manager začala kvalifikácia na rok 2019. Upriamte pohľad na splnenie podmienok pre dosiahnutie prémie a pozrite sa, o koľko dokážete vďaka tomuto stimulu narásť – vy osobne aj vaše podnikanie.

Rozprestrite krídla. Vzlietnite. Ste predsa orly.

Gregg Maughan