Forever Living balí více než 1 milion jídel pro Rise Against Hunger

Phoenix, Arizona - Distributoři a zaměstnanci společnosti Forever Living Products, největšího světového producenta Aloe Vera a výrobce zdravých a kosmetických výrobků na bázi aloe, se zavázali účastnit se dobrovolných akcí balení jídel po celém světě. Spojili se s neziskovou organizací Rise Against Hunger s cílem zabalit do konce roku 2017  1 milion jídel. Za pouhých šest měsíců společnost Forever Living Products tohoto cíle dosáhla a projevila nadšení a ohromující vlnu podpory ze strany distributorů i zaměstnanců. „Naším novým cílem je teď 1,5 milionu jídel,“ říká Aidan O'Hare, výkonný viceprezident pro Asii, Evropu a marketing. Jídlo je darováno dětem v zemích, jako je Zimbabwe, Indie a Turecko, a dokonce odešlo do humanitárních pohotovostních skladů Spojených národů (United Nations Humanitarian Response Depot) v Dubaji, aby pomohlo v případě přírodních katastrof. V jiných zemích Rise Against Hunger poskytuje bezplatné stravování ve školách, což znamená, že školy nemusejí utrácet svůj rozpočet za jídlo a mohou se místo toho zaměřit na vzdělávání učitelů, učební pomůcky a sanitární zařízení.


Tvrdá práce pro dobrou věc


Spolupráce mezi Forever Living Products a Rise Against Hunger začala v roce 2015 balením jídla na jedné z globálních akcí v Singapuru. Od té doby se k balení zavázalo mnoho dalších místních poboček společně se svými FBO, kteří tvoří prodejní sílu této společnosti přímého prodeje. Prostřednictvím darů poskytnutých Forever Giving, charitativní organizaci podporované společností Forever Living Products, jsou financovány potraviny a pořádání akcí a FBO pak investují několik hodin svého času k fyzickému zabalení jídel. „Posláním Rise Against Hunger je nejen ukončit hladovění ve světě, ale také naučit lidi dovednosti, které potřebují k tomu, aby mohli žít zdravý život.  To velmi dobře souzní s posláním Foreveru, který také zlepšuje životy,“ říká O'Hare. „Klíčem k úspěchu je fyzická práce, kterou naši FBO investují do tohoto projektu. Účast na jedné z těchto akcí balení jídel umožňuje lepší pochopení toho, kolik lidí žije za méně šťastných okolností a jak jim může poskytnutí výživné stravy změnit život. Mimo to koncipujeme události, kde se věnujeme balení jídel, jako zábavné zážitky, které mezi námi vytvářejí hlubší sociální vazby. "


Prezident a generální ředitel společnosti Rise Against Hunger, Rod Brooks, sdílí tuto zprávu s Forever Living Products na počest zabalení 1 milionu jídel.


 

O Rise Against Hunger

Rise Against Hunger works hard to stop hunger by providing simple, nutritional prepacked meals and helping the most vulnerable people. The help that the organization offers is a combination of meals and the provision of the necessary resources to meet its own needs. Attention to hunger in the world is important. Worldwide, 795 million people do not eat enough. From 20 cities in the United States, 6 international locations in South Africa, Malaysia, the Philippines, Italy, India and Peru, Rise Against Hunger involves volunteers from churches, schools, associations and companies in this project. For more information about Rise Against Hunger, see www.riseagainsthunger.org.

About Forever Living Products


Rise Against Hunger tvrdě pracuje na zastavení hladovění tím, že poskytuje prosté, ale výživné balené pokrmy a pomáhá nejzranitelnějším lidem. Pomoc, kterou organizace nabízí, je kombinací jídla a poskytování prostředků pro uspokojení základních potřeb. Věnovat pozornost hladu ve světě je důležité. Na světě trpí nedostatkem výživy 795 milionů lidí. Ve 20 městech ve Spojených státech a na 6 mezinárodních místech v Jižní Africe, v Malajsii, na Filipínách, v Itálii, v Indii a Peru zapojuje Rise Against Hunger do své činnosti dobrovolníky z církví, škol, různých občanských spolků a firem. Další informace o Rise Against Hunger naleznete na adrese www.forever-giving.org.