Touch of Forever

Комбиниран пакет

Пакетот е одличен избор,бидејќи ги користите производите со голем попуст,воедно тој е инзонредна можност за брз почеток на вашето напредување во Маркетинг планот!

1 Пакет

Пакетот содржи:Forever Aloe Vera Gel®x2, Forever Bright® Toothgelx2, Forever Aloe Lips®, Forever Bee Propolis®, Forever Bee Pollen®, Forever Royal Jelly®, Forever Aloe Berry Nectar®x2, Aloe Hand and Body Soap, Forever Arctic-Sea®, Aloe First,Forever Absorbent-C®, Aloe Propolis Creme®, Aloe Vera Gelly, Aloe Heat Lotion, Aloe Vera Lotion, Aloe Ever-Shield®, Gentleman's Pride, Forever Aloe Bits and Peaches®, Forever Freedom®, Aloe Blossom Tea®, Forever Calcium®, Aloe-Jojoba Shampoo, Aloe-Jojoba Conditioning Rinse, FAB®,Aloe Activator, Avocado Face & Body Soap + печатени маркетинг материјали (содржината подлежи на промени)

Употребувајте ги производите од пакетот така како што е наведено на декларацијата на секој од производите!